RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GREENPUNKT S.C.

MAREK MLECZKO, MICHAŁ PŁAZA

 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które GREENPUNKT S.C. zbiera podczas nabywania przez Państwa produktów w naszych sklepach oraz odwiedzania naszych stron internetowych.

 

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest GREENPUNKT S.C. Marek Mleczko, Michał Płaza 43-330 Wilamowice, ul. Zielona 5, NIP 9372484938, REGON 072897422

 

2. Jak kontaktować się z Administratorem danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem w formie pisemnej na powyższy adres spółki, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mm@greenpunkt.pl.

 

3. W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędna w celu sprzedaży produktów przez Administratora, świadczenia usług transportowych oraz w przypadku wyrażenia zgody również do celów marketingowych (wysyłanie ofert handlowych).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji lub dochodzenia bądź odpierania ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.

 

4. Przez jaki okres będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Podstawowym celem przetwarzania danych jest zapewnienie prawidłowej obsługi klienta. Zatem w odniesieniu do sprzedaży produktów dane będą przetwarzane wyłącznie w celach rozliczeniowych, statystycznych lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, reklamacji. Reasumując, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania relacji handlowych oraz niezbędny do respektowania przepisów prawa podatkowego i prawa o rachunkowości, jak również przez okres biegu terminów przedawnienia roszczeń.

 

 

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W odniesieniu do realizacji sprzedaży produktów, rozpatrywania ewentualnych roszczeń i reklamacji, Administrator danych przetwarza dane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego art. 6 ust. 1 i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

Z kolei w przypadku realizacji celów marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda.

 

6. Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celach realizacji procesu sprzedaży produktów oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń. W razie niepodania tych danych część usług świadczonych przez Administratora danych nie będzie mogła być zrealizowana np. obsługa zamówienia, wystawienie faktury VAT, sprzedaż produktów z odroczonym terminem płatności, dostawa towaru, rozpatrywanie reklamacji, przesyłanie ofert handlowych itp.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest nieobligatoryjne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane nie będą przetwarzane w tym celu.

 

7. Czy dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim?

Państwa dane osobowe będą ujawnione tylko osobom upoważnionym przez Administratora danych- upoważnionym pracownikom, podwykonawcom (firmy księgowe, informatyczne, prawnicze, świadczące usługi transportowe, kurierskie) oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania tych danych z mocy prawa.

Dostawcy usług świadczonych na rzecz Administratora danych przetwarzają Państwa dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie z zgodnie z jego poleceniami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

8. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

§  Prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

§  Prawo żądania sprostowania danych,

§  Prawo do usunięcia danych (tylko w przypadku gdy przepisy prawa nie wymuszają na Administratorze danych ich przechowywania),

§  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

§  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, którą Państwo wyrazili na przetwarzanie danych, dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wycofania niniejszej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mm@greenpunkt.pl lub korespondencyjnie na adres: GREENPUNKT S.C. Marek Mleczko, Michał Płaza 43-330 Wilamowice, ul. Zielona 5.

 

10. Informacja o plikach „cookies”

Korzystając z serwisów internetowych Administratora danych (strona internetowa, portal społecznościowy Facebook) pozostają Państwo anonimowi. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych np. adres IP są przez serwisy Administratora wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

Państwa przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe tzw. cookies na dysku Państwa komputera. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików „cookies” na dysku twardym Państwa komputera. Należy jednak pamiętać, że rezultatem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisów Administratora. Dodatkowe informacje na temat plików „cookies” i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

 

11. Pozostałe informacje

W serwisie internetowym Administratora danych mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook. Za pomocą funkcji udostępnianych przez te wtyczki mogą Państwo polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym serwisie społecznościowym. Należy jednak pamiętać, że korzystając z tych wtyczek wymieniacie Państwo dane pomiędzy sobą a danym portalem społecznościowym. Zatem Administrator danych Greenpunkt S.C. nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności właściciela serwisu społecznościowego Facebook przed skorzystaniem z danej wtyczki.

 

Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe.