[25049] Veronica prostrata Nestor - przetacznik rozesłany