FERTY® 4 Biały 8+16+24 (+4)

             Ferty®4 Biały

                           8+16+24 (+4) T.E.

 

Ferty® 4 Biały jest nawozem wzbogaconym w fosfor i potas,

lekko fizjologicznie kwaśne sole odżywcze działają

na formowanie kwiatów i dojrzewanie owoców.

 

 

Nawóz do stosowania:

- przy przejściu z fazy wegetatywnej w generatywną,

- przy wprowadzaniu roślin w fazę kwitnienia

  lub tworzenia zalążków owoców,

- w warzywnictwie nawóz początkowy

- w sadownictwie nawożenie punktowe,

- przy wysokiej zawartości azotu w podłożu.

- nawożenie końcowe w szkółkarstwie roślin dobrze odżywionych azotem

 

 

                              Makroelementy
         Mikroelementy
8 % N
 Azot całkowity
0,020 % B
Bor
  2,5 % NO3-N
 - Azot azotanowy
0,030 % Cu
Miedź EDTA
  5,5 % NH4-N
- Azot amonowy
0,075 % Fe
Żelazo EDTA
16 % P2O5
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
0,050 % Mn
Mangan EDTA
24 % K2O
Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
0,001 % Mo
Molibden
  2 % MgO
 Tlenek magnezu
0,010 % Zn
Cynk EDTA

 

 

Wskazówki do sporządzania pożywki :

- inicjowanie kwitnienia azalii i roślin wrzosowatych : 0,1 – 0,2%

- w trakcie kwitnienia cyklamenów, pelargonii, prymuli :0,05 – 0,2%

- nawożenie początkowe sadzonek : 0,05%

- według potrzeb i rozwoju roślin: 0,05 - 0,2% (50 - 200g/100 l wody),

- nawożenie przy uprawach w systemie zalewowym

  (nawóz przy każdorazowym nawadnianiu): 0,03 - 0,08% (30-80 g/100 l wody),

- dolistnie : max. 0,05%.

 

Przewodnictwo Ferty®4 Biały w różnych stężeniach, wyrażone w EC(mS/cm) w temp. 25°C

 

Roztwór użytkowyRoztwór podstawowy
0,05 %0,1 %0,15 %0,2 %1 %5 %10 %20 %
0,71,31,92,51142761294

Opakowanie: worek 25kg.