Kekkilä

Zakres produkcji firmy KEKKILÄ obejmuje substraty torfowe do rozmnażania i dalszej produkcji roślin doniczkowych, rabatowych i balkonowych, warzyw, szkółek leśnych i ozdobnych. Zakłady produkcyjne mieszczą się w Finlandii i Estonii.

 

KEKKILÄ działająca na fińskim rynku od lat dwudziestych XX w. produkuje, rozwija i dostarcza produkty wysokiej jakości zarówno dla profesjonalnych ogrodników jak i na rynek hobby. Ze starannie wyselekcjonowanych surowców powstają najlepszej jakości podłoża torfowe. Będąc częścią Grupy VAPO, KEKKILÄ ma dostęp do ogromnych obszarów torfu w Finlandii, Szwecji i krajach bałtyckich.

 

Finlandia jest największym producentem torfu w Unii Europejskiej (41%) i jednym z pięciu największych producentów substratów dla profesjonalnych ogrodnictw w Europie. Torfowiska zajmują 1/3 terytorium kraju (9,29 mln. ha). Dla porównania produkcja torfu w Polsce to 3% a w krajach nadbałtyckich ok. 15%. Cała produkcja torfu (ok. 30 mln. m3) jest skierowana głównie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, natomiast tylko kilka procent jest wykorzystywane w ogrodnictwie. Torf w Finlandii eksploatowany jest tylko z ok. 7% torfowisk, głównie metodą frezowania i jedynie w trakcie miesięcy letnich.

   

Produkty Kekkilä są oferowane ogrodnikom w wielu miejscach na całym świecie. Udział exportu stanowi 40% i obejmuje przeszło 60 krajów; Izrael, Turcja, Szwecja, Norwegia, Japonia, Włochy, Tajlandia, Hiszpania, Dania, Grecja i wiele innych tak odległych jak Australia czy Peru. Kekkilä Oy jest fińską firmą działającą od 1924 roku specjalizującą się w produkcji substratów i podłoży ogrodniczych oraz ściółek. Produkowane substraty znajdują swoje zastosowanie w produkcji warzyw, roślin doniczkowych, produkcji rozsad i w szkółkarstwie (szczególnie leśnym). Firma Kekkilä jest częścią większej Grupa Kekkilä Oy, która opracowuje, wytwarza i sprzedaje wysokiej jakości substraty i nawozy dla profesjonalistów i hobbystów w krajach nordyckich oraz poza nimi. Po połączeniu w 1994r. Kekkilä Oy i Vapo Horticultural największym udziałowcem Kekkilä Oy jest Vapo Oy. Vapo Oy posiada 100% udziałów firmy Kekkilä.

 

Grupa Kekkilä składa się z firmy matki Kekkilä Oy i czterech kontrolowanych przedsiębiorstw: Hasselfors Garden AB w Szwecji, Hasselfors Garden AS w Danii, Kekkilä Estonii i Kekkilä Rosji. Siedziba firmy Kekkilä mieści się na południowym zachodzie Finlandii w miejscowości Eurojoki. W 2011 roku po pożarze starego zakładu przetwórczego oddano do użytku nowoczesną linię produkcyjną w przeważającej części zautomatyzowaną. Produkcja substratów odbywa się w oparciu o system zarządzania środowiska ISO 14001 i system zarządzania jakością ISO 9001.